WAT IS CONTEXTUELE THERAPIE ?
Bij contextuele therapie kijken we welke de invloed was en is van het thuisgezin, de familie, de cultuur op het leven van nu
Hoe gaat u daar mee om 
en hoe beïnvloedt u anderen?  

Daarnaast geven we aandacht aan de balans van “geven en nemen”, die tussen mensen en generaties bestaat en het belang van loyauteiten.